Χρηστικό φυλλάδιο για ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες από πυρκαγιά από τη

Δρ. Phoebe Demeter Speis

Είναι πολύ βασικό τα άτομα να γνωρίζουν πως κάποιες αντιδράσεις στρες είναι φυσιολογικές και θα παρέλθουν σταδιακά, να φροντίσουν τον εαυτό τους, να είναι κοντά με τους οικείους τους, να είναι ενεργά ώστε να έχουν κάθε ευκαιρία για ανάκαμψη και προσαρμογή. Σαφώς σε τέτοιες δύσκολες ώρες είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως αν και οι περισσότεροι άνθρωποι θα ανακάμψουν μετά από μία καταστροφή χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια, κάποιοι θα χρειαστούν επιπλέον στήριξη-Φυλλάδιο που δημιουργήσαμε προς ενημέρωση του κοινού στο ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων.