Από 16/10/2018 το ''Ρόδι-Κέντρο Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας''

σε συνεργασία με τον κύριο Μιχάλη Μώρο, Μαιευτή, RM, MSc, PhDc,

υπεύθυνο του τμήματος Μαιευτικής του Aegean College

θα παρέχει συνεδρίες περιγεννητικής συμβουλευτικής (πρό-σύλληψη, εγκυμοσύνη,

τοκετός, λοχεία) καθώς και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε γυναίκες ή/και σε

ζευγάρια. Επιπρόσθετα θα διεξάγονται ομαδικές συναντήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

Οι ομάδες θα διεξάγονται Σάββατα.

Οι ατομικές συνεδρίες θα προγραμματίζονται κατόπιν συνεννοήσεως.