Οι ομάδες κοινωνικοποίησης μπορούν να είναι πολύ βοηθητικές σε παιδιά που δυσκολεύονται στις κοινωνικές επαφές και στην εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων συμπεριφοράς.

Είναι μικρές ομάδες (2 με 8 παιδιά) με τον ενήλικα θεραπευτή να διδάσκει μέσα από το παιχνίδι και ευχάριστες δραστηριότητες τους τυπικούς κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν τις κοινωνικές ομάδες. Οι ομάδες κοινωνικοποίησης μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για τις κοινωνικές επαφές, το διάλογο, τη φιλία και την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον είναι χρήσιμες για να διδάξουν το παιδί τον έλεγχο των συναισθημάτων τους και την αντίληψη της οπτικής γωνίας των άλλων.

Παραδείγματα δεξιοτήτων που διδάσκονται μέσα σε μια ομάδα κοινωνικοποίησης:

-Πως να χαιρετάμε τους άλλους

-Πως να αρχίζουμε μια συζήτηση

-Πως να απαντούμε στους άλλους

-Πως να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια μας και να περιμένουμε τη σειρά μας

 

Θεραπείες μέσω της τέχνης

Η επικοινωνία με ερωτήσεις και απαντήσεις μπορεί να είναι πολύ επιθετική και αγχωτική για ένα μικρό παιδί, ειδικά εάν δεν έχει αναπτύξει ακόμα πλούσιο λεξιλόγιο ή το παιδί δυσκολεύεται στις κοινωνικές επαφές. Οι θεραπείες μέσω της τέχνης για παιδιά μπορούν να προσφέρουν ένα ευκολότερο τρόπο στα παιδιά να εκφραστούν. Ένα μικρό παιδί αρχικά μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του καλύτερα με μαρκαδόρους και πινέλα παρά με λόγια.

Οι θεραπείες μέσω της τέχνης βασίζονται σε μη-λεκτικούς, αισθητηριακούς τρόπους επικοινωνίας και είναι κατάλληλες και για παιδιά που ανήκουν σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες όπως:

Νοητική Υστέρηση

  • Διάφορα Σύνδρομα (Down, Angelman, Prader-Willi, Rett, κ.α. )

Εγκεφαλική Παράλυση & άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)

  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές & Σύνδρομο Asperger

  • Δυσλειτουργία στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

  • Αισθητηριακές Διαταραχές (Μειωμένη όραση & Τύφλωση, Βαρηκοΐα & Κώφωση)

  • Συναισθηματικές Διαταραχές (Αγχος, Φοβίες, Επιθετική Συμπεριφορά, κ.α.)

  • Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π. & Δ.Ε.Π.Υ.)

  • Συνύπαρξη δύο ή και περισσοτέρων διαγνώσεων (π.χ. νοητική υστέρηση & εγκεφαλική παράλυση)