Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

 

 
 
 
 
Η Εργοθεραπεία μπορεί να υποστηρίξει το παιδί σας ώστε να συμμετέχει σε δραστηριότητες που θα το βοηθήσουν να ζήσει μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή, να επιτύχει τους στόχους του και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες που θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του ώστε να είναι ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς του.

Στόχος της Εργοθεραπείας είναι να υποστηρίξει το παιδί στο να συμμετέχει στις δραστηριότητες που πρέπει ή θέλει να κάνει. Αυτό επιτυγχάνεται με επίκεντρο της παρέμβασης το παιδί αλλά επίσης μελετώντας τις δραστηριότητες που καλείται να εκτελέσει το παιδί και το περιβάλλον όπου διενεργούνται.

Οι δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης, που είναι ένας βασικός τομέας Έργου, το να μάθει δηλαδή το παιδί να πλένεται, να τρώει και να ντύνεται μόνο του είναι βασικά ορόσημα στην ανάπτυξη ενός παιδιού και στην αυτονομία του.

Το παιχνίδι είναι η βασική οδός μέσα από την οποία τα παιδιά κατακτούν και εξασκούνται σε νέες δεξιότητες, κάνουν φίλους και βρίσκουν τον εαυτό τους.

Η εκπαίδευση, η συμμετοχή δηλαδή στο σχολείο, είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής ενός παιδιού.
 
 
 
Η Εργοθεραπεία συμβάλλει στο να ενισχύσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για την σχολική ένταξη, συμμετοχή και επιτυχία.

Η Εργοθεραπεία συμβάλλει στη βελτίωση της Αδρής Κινητικότητας, της Λεπτής Κινητικότητας. Καλλιεργεί την Ανεξαρτησία στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. Απευθύνεται στα ζητήματα Αισθητηριακής Επεξεργασίας. Ενισχύει τις δεξιότητες παιχνιδιού και τις Κοινωνικές Δεξιότητες. Βελτιώνει τις δεξιότητες Εκτελεστικής Λειτουργίας και τις Δεξιότητες Οπτικής Αντίληψης. Παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Οι εξειδικευμένοι Παιδιατρικοί Εργοθεραπευτές στο ‘Ρόδι’ εργάζονται με παιδιά που εμφανίζουν κάποιες προκλήσεις στην βρεφική και προσχολική ηλικία (π.χ. αδεξιότητα, παρορμητικότητα, δυσκολίες στην Αυτοϋπηρέτηση, δυσκολίες ένταξης σε ομάδα) και στοιχεία αποδιοργάνωσης στην σχολική ηλικία (π.χ. προβλήματα συγκέντρωσης, δυσκολίες αδρής και λεπτής κινητικότητας, χωροχρονικό αποπροσανατολισμό, ελλιπή κοινωνικότητα).