Παιδοψυχίατρος - Αναπτυξιολόγος

 

 
 
 
Το κέντρο Ρόδι - Κέντρο Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας’ στου Ζωγράφου συνεργάζεται σε σταθερή βάση με Παιδοψυχίατρο και Αναπτυξιολόγο. Ο Παιδοψυχίατρος αναλαμβάνει την παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση των παιδιών. Ο Αναπτυξιολόγος αναλαμβάνει τον αναπτυξιακό έλεγχο και παρακολούθηση των παιδιών. Παράλληλα πραγματοποιούνται τακτικές εποπτείες των θεραπευτών του κέντρου από Παιδοψυχίατρο και Αναπτυξιολόγο.