Λογοπαιδικοί - Λογοθεραπεία

 

 
 
 
Το κέντρο μας συνεργάζεται με Λογοθεραπευτές, εξειδικευμένους στην ανθρώπινη επικοινωνία, στην ανάπτυξη αυτής και στις διάφορες διαταραχές που παρουσιάζονται και αφορούν στο λόγο και την επικοινωνία.

Το 'Ρόδι' παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους με Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές, Διαταραχές Φώνησης, Διαταραχές Ροής, Διαταραχές Επικοινωνίας και Μαθησιακές Δυσκολίες. Συγκεκριμένα, αφορά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ομιλία, στη λεκτική και μη επικοινωνία καθώς και στην κατάποση.

Ο λογοθεραπευτής θα εργαστεί με το παιδί σας σε ατομική βάση, και με εσάς τους γονείς ως πολύτιμους ‘συνεργάτες’ χρησιμοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις όπως είναι το παιχνίδι και η συζήτηση, η χρήση εικόνων, βιβλίων, αντικειμένων ή γεγονότων προκειμένου να ενισχύσει την επικοινωνία και να καλλιεργήσεις τις γλωσσικές δεξιότητες. Μπορεί επίσης να δείξει στο παιδί πως να παράγει συγκεκριμένους ήχους, όπως τον ήχο "ρ".