Παιδοψυχολόγος

 

 
 
 
Η ειδικότητα του παιδοψυχολόγου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υγεία της οικογένειας. Δίνει στους γονείς τους πόρους για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προχωρήσουν στα στάδια ανάπτυξης και προσφέρει υποστήριξη στις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί στους τομείς της μάθησης, της κοινωνικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Οι ψυχολόγοι του κέντρου Ρόδι - Κέντρο Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας’ στου Ζωγράφου είναι εξειδικευμένοι στην Παιδοψυχολογία και Ψυχολογία Εφήβων. Στο κέντρο μας εφαρμόζονται τεχνικές και προσεγγίσεις ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, εφήβου και οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Ψυχοδυναμικής Θεραπείας, της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας, της Συστημικής Ψυχοθεραπείας και της προσέγγισης Marte Meo.