Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

 

 
 
Η σχολική ετοιμότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια που αναφέρεται σαφώς στις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει και να κατέχει ένα παιδί ώστε να ενταχθεί, ανταπεξέλθει και επιτύχει στο σχολικό περιβάλλον και αργότερα στην κοινότητα του. Αναφέρεται όμως και στην ικανότητα της οικογένειας και τη κοινότητας να υποστηρίξει τη βέλτιστη ανάπτυξη του παιδιού.

Στο Ρόδι - Κέντρο Λογοθεραπείας-Εργοθεραπείας στου Ζωγράφου διεξάγονται έλεγχοι Σχολικής Ετοιμότητας πριν από την ένταξη του παιδιού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αξιολογούνται εκτενώς οι τομείς: Κινητική Ετοιμότητα, Γνωστική Ετοιμότητα, Γλωσσική Ετοιμότητα, Μαθησιακή Ετοιμότητα, Κοινωνική και Συναισθηματική Ετοιμότητα καθώς η Ετοιμότητα στον τομέα Αυτοϋπηρέτησης-Αυτονομίας. Παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά με την οικογένεια του παιδιού και το σχολικό περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί το καταλληλότερο και βέλτιστο υποστηρικτικό πλαίσιο για την ευημερία του παιδιού.