Τεστ Νοημοσύνης - Μαθησιακών Δεξιοτήτων

 

 
 

Αθηνά Τεστ

 
Στο Ρόδι-Κέντρο Λογοθεραπείας-Εργοθεραπείας στου Ζωγράφου χορηγείται και το Αθηνά Τεστ. Το Αθηνά Τεστ είναι μία διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Είναι σταθμισμένο για τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν στοιχεία της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή. Στο Ρόδι-Κέντρο Λογοθεραπείας-Εργοθεραπείας στου Ζωγράφου ο πιστοποιημένος ειδικός παιδαγωγός, μετά τη χορήγηση του τεστ καταθέτει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων στους γονείς, ώστε να εντοπιστούν και να συζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία το παιδί αντιμετωπίζει προκλήσεις και που χρήζουν εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.

Μετά από την συνάντηση αξιολόγησης από τον ειδικό παιδαγωγό στο Ρόδι-Κέντρο Λογοθεραπείας-Εργοθεραπείας στου Ζωγράφου, θα ενημερωθείτε εκτενώς για τυχόν προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παιδί σας. Ο ειδικός παιδαγωγός θα είναι έπειτα σε θέση να προτείνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για το παιδί σας. Επιπλέον θα προχωρήσει σε δημιουργία εξειδικευμένου υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Μπορεί επίσης να προτείνει προσαρμογές στο περιβάλλον του παιδιού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού. Παράλληλα θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί σας. Θα εστιάσει με σεβασμό στο παιδί σας ώστε να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί το προσωπικό κίνητρο του κάθε μαθητή. Ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:
 
 
 
 
 
 
Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατανόηση κειμένου
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκμάθηση γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκμάθηση θεματικής ορθογραφίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξάσκηση στην παραγωγή, σύνθεση και ετυμολογία των λέξεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεθοδολογία έκθεσης καθώς και ασκήσεις Παραγωγής Γραπτού Λόγου
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεθοδολογία περίληψης κειμένου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκμάθηση τεχνικών για την κατανόηση και απομνημόνευση του περιεχομένου κειμένων
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την σχολική μελέτη
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων με σκοπό την οριοθέτηση της συμπεριφοράς, την αύξηση της συγκέντρωσης και τη μείωση της υπερκινητικότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμψύχωση του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτοματοποίηση των τεσσάρων βασικών πράξεων στα μαθηματικά, εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς, εκμάθηση τεχνικών για την κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 
 
 
 
 
 
 

Τεστ Νοημοσύνης / Wisc

 
Στο Ρόδι - Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας στου Ζωγράφου υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του τεστ WISC κατόπιν αιτήματος. Η κλίμακα WISC θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.